Logo FPV

Horné Pohronie – geografia regiónu

Obrázky Horehronia

O knihe

Úvod

E-kniha predstavuje zdroj informácií a námetov na skúmanie a poznávanie regiónu Horné Pohronie. Určená je pre predmet geografia na gymnáziách, ale tiež pre každého, kto chce lepšie spoznať tento zaujímavý región.

Autori

RNDr. Martina Škodová, PhD.; Mgr. Richard Pouš, PhD.; PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.; doc. Štefan Ferenc, PhD.; RNDr. Lenka Balážovičová, PhD.; doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.; RNDr. Michaela Žoncová, PhD.; doc. RNDr. Pavel Michal, CSc.; Ing. Ján Jakubík, PhD.

Podporené kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou (KEGA) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, v rámci grantovej úlohy 002UMB-4/2017 „Interaktívna elektronická učebnica regionálnej geografie Horného Pohronia“.

E-kniha na stiahnutie

EPub 3 formát

Určený pre zariadenia (tablety, čítačky, počítače), vyžaduje program pre čítanie elektronických kníh vo formáte ePub verzie 3. Odporúčaný je napr. Adobe Digital Editions, Microsoft Edge a i.

HTML formát

Určený pre zariadenia (tablety, čítačky, počítače), ktoré ho čítajú prostredníctvom všetkých webových prehliadačov.

XPub formát

Určený pre smartphony a tablety s nainštalovaným programom PubReader.

Kontakt

Martina Škodová
Katedra geografie a geológie, FPV UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
email: Martina.Skodova@umb.sk